Методика дослідження професійних схильностей

Підбиття підсумків тестування

Прізвище, ім'я, по батькові: Інна Сергіївна
Вiк: 15
Дата: 29.4.2011
Витрачений час: 00:15:15 (15:50:02 - 16:05:15)

Таблиця результатiв

Шкали Стени
Соціальні7
Підприємницькі5
Конвенційні5
Природно-реалістичні5
Артистичні4
Інтелектуальні4
Техніко-реалістичні3
Пов'язані з ризиком1

 

ДОВІДКА

Рівні інтересу і внутрішньої мотивації до різних видів професійної діяльності:

Високий рівень інтересу і внутрішньої мотивації сприяють успішній самореалізації (при наявності здібностей і психологічної схильності) в межах відповідних видів професійної діяльності.

Середній рівень інтересу і внутрішньої мотивації свідчить про нечітку або суперечливу їх вираженість, а також нестійкість і мінливість по відношенню до відповідних видів професійної діяльності. Однак це не можна вважати протипоказанням для професійної спеціалізації в цих галузях. У даному випадку професійна самореалізація більшою мірою залежить від наявності здібностей і психологічної схильності.

Низький рівень інтересу і внутрішньої мотивації по відношенню до відповідних видів професійної діяльності перешкоджає успішної самореалізації в цих галузях. Ігнорування цього факту може провокувати регулярне відчуття психологічного дискомфорту на робочому місці, підвищену стомлюваність і дратівливість, а також часту зміну роботи.

Примітка. Кількісні показники по шкалах (стени) можуть відображати тенденцію переходу до одного з сусідніх рівнів. Тому не рекомендується формально трактувати діаграму структури професійних інтересів і мотивації. Спробуйте проаналізувати загальну динаміку з урахуванням тенденцій.

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ПРОФЕСІЇ: пов'язані з діяльністю, успішність якої залежить від наявності таких якостей - підприємливість, енергійність, ініціативність, схильність до ризику та конкуренції, лідерські та організаторські здібності, честолюбство, рішучість та тактична гнучкість у досягненні мети. Основні цілі та цінності: досягнення визнання та високого соціального статусу (кар'єра), постійне розширення свого впливу в суспільстві та фінансовий успіх. Характерні види професій: бізнес і підприємництво, менеджмент, політика, юридичні (вибірково), репортерські.

ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов'язані з діяльністю, що передбачає використання інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні цінності та засоби виробництва), їх створення, експлуатація або перетворення. Ця сфера тісно пов'язана з техніко-технологічними процесами у різних галузях промислового виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці має бути прогнозованим та уречевленим. Основні цілі та цінності: впровадження новітніх технологій, створення матеріальних благ, необхідних суспільству практичних та корисних речей. Характерні види професій: інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації та зв'язок, будівельні, транспортні, робочі.

ПРИРОДНО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов'язані з діяльністю, предметом якої є об'єкти природи, природні процеси чи явища. Характер професійних завдань включає як описово-спостережні та дослідницькі, так і практично-перетворювальні чи обслуговуючі функції в роботі з будь-якими об'єктами природного походження. Широко представлені методи експерименту, "проб і помилок". Результат праці повинен бути матеріальним або вимірюваним. Основні цілі та цінності: збереження, примноження та раціональне використання природних ресурсів, підтримання балансу між живою природою та техногенною цивілізацією, охорона навколишнього середовища. Характерні види професій: медико-біологічні, санітарно-екологічні, геолого-географічні, природоохоронні, лісо- та горно-технічні, сільськогосподарські, фіто- та ландшафтний дизайн, декоративна чи господарча селекція тварин і рослин.

КОНВЕНЦІЙНІ ПРОФЕСІЇ: пов'язані з чітко структурованою діяльністю, що спирається на цілі, завдання та цінності, які сформовані звичаями та традиціями суспільства. Підхід до розв'язання завдань має стереотипний, практичний і конкретний характер. Зміст професійних завдань, як правило, полягає у фіксації та обробці інформації або виконанні будь-якої діяльності відповідно до чітких алгоритмів та інструкцій. Основні цілі та цінності: збереження та примноження створених суспільством духовно-етичних цінностей і матеріальних благ, контроль незаперечного виконання прийнятих норм та стандартів. Характерні види професій: фінансово-економічні, бухгалтерсько-аудиторські, юридичні (вибірково), ІТ (вибірково), конторські та операційні, бібліотечна справа, державна служба, робота у фіскальних органах.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ: пов'язані з діяльністю аналітичного та дослідницького характеру, метою якої є вивчення та осмислення явищ, подій та об'єктів у науково-теоретичному аспекті. Характер завдань потребує високого рівня інтелекту, творчих здібностей, розвинутого абстрактного мислення. Результат праці може бути непередбачуваним та неуречевленим. Основні цілі та цінності: збирання, узагальнення та аналіз інформації, виведення об'єктивних закономірностей, висунення гіпотез і створення концепцій, розробка новітніх технологій та методології науки. Характерні види професій: теоретичні та прикладні наукові дослідження у різних галузях знання, викладання у вищій школі, розробка новітніх технологій, інформаційно-аналітична робота.

СОЦІАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ: пов'язані з різними видами соціальної роботи, сферою обслуговування, а також з педагогікою та медициною. Робота потребує постійного особистісного спілкування, вміння контактувати з людьми, переконувати та пристосовуватися, обслуговувати, виховувати, допомагати, а також - конструктивно розв'язувати конфлікти, спираючись на інтуїцію та емоційний контакт. Результат праці не завжди можна прогнозувати. Основні цілі та цінності: соціально-психологічна допомога та підтримка, піклування про здоров'я, матеріальне забезпечення та духовний розвиток людей. Характерні види професій: соціальна робота, педагогіка та виховання, інформаційно-комунікативна сфера, психологія, соціологія, медицина, сфера обслуговування.

АРТИСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов'язані з діяльністю, що передбачає творчий, нестандартний підхід до розв'язання професійних завдань. Це потребує наявності розвинутих фантазії та уяви, спирання у роботі на інтуїцію та емоції, незалежності у прийнятті рішень. Основні цілі та цінності: самовираження через художню творчість, можливість втілити у результатах праці свою індивідуальність та естетичні ідеали. Характерні види професій: мистецтво (література, живопис, музика, театр і кіно тощо), мистецтвознавство та художня критика, естрада та шоу-бізнес, архітектура, дизайн, декоративно-прикладна творчість.

ПРОФЕСІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З РИЗИКОМ: включають види діяльності, які дозволяють (та вимагають) прояву таких якостей - енергійність, схильність до ризику та конкуренції, самовладання та сміливості в небезпечних ситуаціях, волю та характер, фізичну витривалість і винахідливість. Основні цілі та цінності: реалізація та розвиток особистісного потенціалу в екстремальних умовах, захист і охорона держави та суспільства, усунення фізичної небезпеки та загрози життю людей. Характерні види професій: правоохоронні (вибірково), воїнська служба, професійний спорт (вибірково), гірсько - та водно-рятувальні, охоронні, пожежно-технічні, розвідувально-експедиційні.

РЕЗЮМЕ

1. Найбільший інтерес Вами проявлено до професій соціальної сфери діяльності. Також достатній інтерес виявлено до підприємницьких професій.

2. Ви продемонстрували виражене прагнення до завоювання керівних (лідерських) позицій у суспільстві та професійному середовищі, досягнення високого соціального статусу та фінансового успіху. Однак звертаємо Вашу увагу на те, що ці прагнення можуть бути реалізовані лише за наявності відповідних особистісних психологічних властивостей.

3. У тому разі, якщо заявлені Вами інтереси підтверджуються наявністю необхідних здібностей, Ви можете успішно реалізувати себе у таких сферах діяльності та виконанні професійних функцій:

Примітка. Результати тестування визначають професійні сфери, що викликають найбільший інтерес і мотивацію до професійної діяльності. Для більш диференційованого добору професій необхідне додаткове дослідження щодо відповідності психологічних властивостей особи, а також структури інтелекту професії, яка обирається.

 

Дата та час створення звіту: 22.06.2011, 17:32

© ActiveConsultingGroup, 2011
Сторінка програми: www.acgsoft.com.ua