Методика дослідження соціально-психологічних професійно-значущих факторів

Підбиття підсумків тестування

Прізвище, ім'я, по батькові: Інна Сергіївна
Вiк: 15
Дата: 29.4.2011
Витрачений час: 00:45:58 (18:53:40 - 19:40:23)

Таблиця результатiв

Шкали Стени
Комунікабельність 9
Інтелектуальність 7
Емоційна стабільність 4
Домінантність 8
Спонтанність 8
Дисциплінованість 7
Соціальна сміливість 7
Чуттєвість 8
Підозрілість 10
Ідеалізм 5
Дипломатичність 5
Тривожність 6
Радикалізм 9
Самодостатність 5
Самоконтроль 8
Напруженість 5

 

Довідка:

Результат, отриманий щодо кожного особистісного фактора, відображається числовим показником у межах від 1 до 10 стенів і вважається низьким за значення 1-3 стени, середнім – 4-7 стенів, високим – 8-10 стенів. Значення, що тяжіють до полюсів шкали (низькі та високі) вказують на наявність певних достатньо чітко виражених психологічних характеристик оптанта.

При цьому «низький» і «високий» показники за шкалами відображають лише кількісну оцінку отриманих результатів (високі чи низькі значення стенів) і самі по собі не мають моральної чи патопсихологічної оцінки. Характеристики «низький» і «високий» визначають вектор тих або інших психологічних тенденцій, які у текстовій формі інтерпретуються в Резюме.

Висновки. Інтерпретація особистісних факторів

Шкала "А", Комунікабельність

(Стени - 9)

Шкала вимірює рівень комунікабельності, ступінь емоційної залученості до спілкування і загальну соціальну пристосовуваність особистості.

Виявлені: багатство і яскравість емоційних переживань, природність і невимушеність поведінки, готовність до співробітництва, активність у встановленні контактів, уміння одержувати задоволення від спілкування; здатність знаходити спільну мову з людьми, швидко адаптуватися в будь-якому колективі. Бажання й уміння спілкуватися з людьми дозволяє прогнозувати успішність у роботі, яка потребує постійної взаємодії з колегами або ефективної комунікації з клієнтами, а також при виконанні адміністративних функцій.

Шкала "В", Інтелектуальність

(Стени - 7)

Шкала вимірює рівень інтелектуальності, уважності та здатності до навчання і абстрагування.

Виявлені середній рівень загальноосвітньої підготовки і здібностей до навчання. Можлива деяка неуважність за умови необхідності граничної концентрації уваги. Темп сприйняття і мислення коливається залежно від психологічного і фізичного стану, а також настрою. За умов дефіциту часу інтелектуальна продуктивність може знижуватися.

Шкала "С", Емоційна стабільність

(Стени - 4)

Шкала вимірює рівень емоційної зрілості, здатності управляти своїми емоціями за умов часто повторюваних стресових чинників.

Виявлений середній рівень емоційної стабільності, що проявляється у ситуаційних коливаннях настрою на тлі достатньої психічної стабільності. За наявності добре розвинутої здатності до реалістичної оцінки дійсності і власної особистості, періодично спостерігається відчуття неможливості справитися з життєвими труднощами, небажання розв’язувати проблеми, невпевненість у собі і певна стомлюваність. Проте здатність пристосовуватися до складних умов життя і протистояти стресовим факторам виражена достатньою мірою.

Шкала "Е", Домінантність

(Стени - 8)

Шкала вимірює рівень прагнення до самоствердження і домінування над оточенням (претензії на лідерство).

Виявлені: владність, упертість, прагнення до самостійності і незалежності, лідерських позицій. Імовірні реакції протесту щодо соціальної упередженості, критики і наказів з боку авторитетів, активне (іноді агресивне) відстоювання свого способу життя. Прогнозується здатність діяти сміливо, енергійно і рішуче, брати на себе відповідальність і виявляти наполегливість у досягненні мети.

Шкала "F", Спонтанність

(Стени - 8)

Шкала вимірює рівень оптимізму та енергетичного потенціалу.

Виявлені: бадьорість, активність, безтурботність, оптимізм, легке ставлення до життя, віра у свій талант і успішний результат починань. При цьому не властиво детально аналізувати події і дбати про майбутнє. Часто виявляється ентузіазм, захопленість, підвищена життєрадісність, ейфорія. Відзначається прагнення жити у великих містах, любов до подорожей, змін, нового, і, у цілому, прагнення одержувати задоволення від життя. У зрілому віці даний показник, при значному прояві, може свідчити про інфантильність і недостатнє почуття відповідальності.

Шкала "G", Дисциплінованість

(Стени - 7)

Шкала вимірює рівень розвитку соціальної обов'язковості, нормативності і дисциплінованості.

Виявлений середній рівень соціальної обов’язковості і нормативності. Дотримання правил залежить від конкретної ситуації і ступеня особистої значущості виконуваних завдань. Відповідно, в деяких випадках нормативи та інструкції виконуються досить ретельно і сумлінно, в інших – припускається порушення тих або інших розпоряджень, особливо за відсутності контролю із зовні. На даному рівні прояву показника, виявляється достатнє прагнення до дотримання соціальних стандартів і виконання соціальних нормативів, сумлінності у виконанні дорученого; однак ще не можна прогнозувати високу моральність, а також ділову відповідальність і принциповість.

Шкала "Н", Соціальна сміливість

(Стени - 7)

Шкала вимірює рівень чутливості нервової системи і пов'язаних з нею соціальної сміливості та стресостійкості.

Виявлений середній рівень реактивності вегетативної нервової системи, що зумовлює витривалість до періодичного, але не постійного і не надмірного, нервово-емоційного навантаження (особливо, пов’язаного із спілкуванням). У разі потреби може бути проявлена ініціатива в спілкуванні, однак, епізодично можливі «приступи» сором’язливості або зніяковілості. Достатня підприємливість і соціальна сміливість поєднуються з розвинутою чутливістю й вмінням вчасно відслідковувати сигнали небезпеки або конфлікту, який назріває, що сприяє своєчасному реагуванню. Лідерські претензії виражені помірковано, що сприяє ефективному виконанню керівних функцій у видах діяльності, не пов’язаних із ризиком і підвищеною відповідальністю.

Шкала "I", Чуттєвість

(Стени - 8)

Шкала вимірює рівень емоційної чутливості і баланс між раціональним і емоційним реагуванням на впливи середовища.

Виявлений високий рівень емоційної чутливості і підвищена вразливість; виражена тенденція до уникання відповідальності. Тривожна чутливість зумовлює схильність до стресу, а також до різних невротичних проявів. Властиві такі риси, як певна зніженість, непрактичність, вередливість, недостатня самостійність, нетерплячість; висока вимогливість до оточення, потреба в увазі й опіці, занепокоєння про здоров’я; можливі також м’якість, мрійливість, сентиментальність, схильність до фантазування, розвинутий естетичний смак та інтуїтивність.

Шкала "L", Підозрілість

(Стени - 10)

Шкала вимірює рівень підозрілості і недовірливості, а також самооцінки й амбіційності.

Виявлений високий рівень підозрілості, що знаходить прояв в недовірливості і постійній пильності. Може проявлятися превентивна агресивність як спосіб захисту від відчуття тривоги. Внаслідок завищеної самооцінки, виражене нав’язливе прагнення до лідерства і самоствердження, неухильне бажання виділитися на фоні оточуючих людей. Можуть проявлятися: дратівливість, схильність до суперництва, нетерпимість до конкурентів і чужої переваги; ревнощі і заздрісність щодо більш успішних людей; схильність болісно фіксуватися на невдачах; у випадку ж успіху – презирливе ставлення до людей, зарозумілість. Внаслідок установки на індивідуалізм, висока імовірність виникнення проблем з адаптацією в колективі.

Шкала "M", Ідеалізм

(Стени - 5)

Шкала вимірює рівень фіксації на внутрішньому психічному житті індивіда, із схильністю йти в мрії та фантазії від реалій зовнішнього світу.

Виявлений середній рівень внутрішньоособистісної психічної активності, що проявляється у вигляді балансу об’єктивного і суб’єктивного компонентів в оцінюванні зовнішньої реальності. За досить розвинутого внутрішнього світу та уяви, а також деякої своєрідності в поглядах і навичках, зберігається здатність до реалістичного сприйняття дійсності та людей, прагнення враховувати загальноприйняті вимоги до своєї поведінки. У сприятливому варіанті, подібна особистісна двоїстість може забезпечити досить високу успішність як у творчій роботі, що вимагає неординарних рішень, так і в рутинних, виконавчих видах діяльності. У несприятливому варіанті, через взаємне гальмування протилежних особистісних тенденцій може виявитись невисока продуктивність у будь-якій роботі.

Шкала "N", Дипломатичність

(Стени - 5)

Шкала вимірює рівень розвитку соціального інтелекту, проникливості, дипломатичності.

Виявлений середній рівень соціального інтелекту, що проявляється в достатній коректності поведінки в соціально значущих ситуаціях, а також умінні ефективно використовувати соціальний досвід і навики спілкування. Водночас у деяких, особливо конфліктних і спірних, ситуаціях може бракувати дипломатичності та гнучкості через схильність до прямолінійного і нехитро-безпосереднього самовираження в контактах. Можлива також деяка наївність і недостатня проникливість щодо розуміння мотивів оточуючих, що ускладнює побудову прогнозу їхніх подальших дій.

Шкала "О", Тривожність

(Стени - 6)

Шкала вимірює рівень тривожно-депресивних станів, а також характер реакції на невдачі.

Виявлений середній рівень схильності до тривожно-депресивних станів, що свідчить про розвинуту самокритичність. Може бути властиве почуття провини, що періодично виникає як реакція на неправильні дії (або невиправдану бездіяльність). Помилки і невдачі можуть викликати непевність і нерішучість, тимчасове зниження самооцінки. Водночас даний тип тривожності не приводить до невротичних станів і зникає в міру виправлення допущених помилок, а душевна рівновага відновлюється.

Шкала "Q1", Радикалізм

(Стени - 9)

Шкала вимірює рівень радикалізму, прагнення до новаторства, експериментів та реформ.

Виявлений високий рівень радикалізму, що проявляється в допитливості, прагненні до нового і схильності до експериментування. При цьому характерні: вільнодумство, скептицизм щодо загальноприйнятих думок, критичність до того, що відбувається, і новаторство; нелюбов до половинчастих рішень, схильність діяти за принципом «усе або нічого». Прогнозується наявність аналітичного складу розуму, інтересу до науки, дослідницької та експериментаторської діяльності, захопленість новими ідеями і концепціями, терпиме ставлення до парадоксів і протиріч. Судження з будь-якого питання характеризуються значною гнучкістю і самостійністю. Може проявлятися прагнення очолити соціальну групу, незважаючи на те, що до неї входять люди старші за віком й досвідченіші.

Шкала "Q2", Самодостатність

(Стени - 5)

Шкала вимірює рівень самодостатності і ступінь незалежності від групових думок.

Виявлений середній рівень самодостатності, що проявляється в тенденції погоджувати власну думку з думкою групи й авторитетних осіб, не надаючи пріоритету якійсь зі сторін. Достатня незалежність і самостійність суджень і рішень не виключає взяття до уваги критики і заперечень опонентів, а також певної піддатливості в ситуаціях психологічного пресингу з боку оточуючих. Деякою мірою виражена потреба в підтримці і схваленні з боку групи, особливо під час обговорення питань, що не є сферою особистої компетенції або зацікавленості. Розв’язуючи проблеми, які мають високу особистісну значущість, виявляється достатня твердість і непоступливість.

Шкала "Q3", Самоконтроль

(Стени - 8)

Шкала вимірює рівень самоконтролю, організованості та розвитку вольових якостей.

Виявлений високий рівень самоконтролю і внутрішньої організованості, що проявляється у ефективній поведінці у соціально значущих ситуаціях, зв’язаних з особистою відповідальністю. При цьому характерні: планомірність та упорядкованість дій, цілеспрямованість, воля і наполегливість у досягненні цілей і подоланні перешкод. Чітко усвідомлюються соціальні вимоги і соціальні стандарти, проявляється прагнення цілком їм відповідати та піклуватися про враження, яке справляєте на оточуючих, і власну репутацію. Для інтересів характерні постійність і сталість. Прогнозується висока продуктивність роботи в групі. Ділові стосунки характеризуються поміркованістю та надійністю.

Шкала "Q4", Напруженість

(Стени - 5)

Шкала вимірює рівень толерантності до стану незадоволеної потреби і загальний рівень внутрішніх спонукань.

Виявлений середній рівень внутрішньої напруженості, зумовлений наявністю незадоволених потреб і нереалізованих цілей. Толерантність до дискомфорту цього роду має нестійкий, ситуативний характер. В одних випадках, неможливість досягнення значущої мети не викликає неприємних відчуттів, в інших – призводить до зростання внутрішньої напруженості, стану збудженості та сплесків активності. Водночас, періодично можливі прояви апатії та лінощів, небажання докладати енергійних зусиль для досягнення раніше поставленої мети.

Додаткова психологічна інформація

Шкала "INT" (показник інтернальності)

Шкала вимірює прагнення особистості керувати власною долею, ступінь особистісного контролю та відповідальності за свої досягнення та невдачі.

Виявлений середній рівень здатності керувати власним життям. Оцінка значущих подій дещо суперечлива та непослідовна. Так, в одному випадку те, що відбувається (переважно досягнення та успіхи), трактується як результат власної діяльності, в другому (переважно невдачі та програші) – інтерпретується як результат дії зовнішніх сил (несприятливі обставини, невезіння, інтриги недоброзичливців). Тим не менш, потенційно високі самокритичність та цілеспрямованість дозволяють тверезо аналізувати власні помилки та розширити сферу власної відповідальності. Результатом цього буде зміцнення самооцінки, розвинення більшої самостійності та незалежності, і, як наслідок, – здатність реалізовувати навіть дуже далекі та складні цілі.

Шкала "SSS" (показник прагнення до стимуляції)

Шкала вимірює прагнення до стимуляції та пошуку гострих відчуттів.

Виявлена виражена потреба в стимуляції та гострих відчуттях. Присутнє активне прагнете до всього, що несе нові враження, стимулює емоції, переживання, уяву, викликає стан збудження, азарту та захопленості. Ці тяжіння можуть набути безконтрольного характеру та спровокувати на дії, що спричиняють загрозу життю – як власному, так і оточуючих. Беручи до уваги цю психологічну рису, рекомендуються професії, пов’язані з великими нервово-емоційними навантаженнями, пересуваннями та, можливо, ризиком.

Структура професійних схильностей

Шкали (види професій) Стени
Підприємницькі 8
Артистичні 6
Пов'язані з ризиком 6
Соціальні 6
Природно-реалістичні 5
Інтелектуальні 5
Конвенційні 3
Техніко-реалістичні 3

 

Довідка:

Рівні соціально-психологічної схильності до професійних видів діяльності:

Високий рівень соціально-психологічної схильності вказує на наявність значущих індивідуально-психологічних якостей, що сприяють вдалій самореалізації (за наявності здібностей і мотивації) в межах відповідних професійних видів діяльності.

Середній рівень соціально-психологічної схильності вказує на нечіткі чи суперечливі прояви певних значущих індивідуально-психологічних якостей, що сприяють вдалій самореалізації в межах відповідних професійних видів діяльності. Однак це можна вважати протипоказанням для професійної спеціалізації в цих сферах. У даному випадку професійна самореалізація більшою мірою залежить від наявності здібностей і мотивації.

Низький рівень соціально-психологічної схильності вказує на наявність значущих індивідуально-психологічних якостей, що заважають вдалій самореалізації в межах відповідних професійних видів діяльності. Ігнорування цього факту може провакувати регулярне відчуття психологічного дискомфорту, підвищеної втомлюваності та дратівливості, а також часту зміну роботи.

Примітка. Кількісні показники за шкалами (стени) можуть відтворювати тенденцію до переходу в один з сусідніх рівнів. Тому не рекомендується формально трактувати діаграму структури професійних схильностей. Спробуйте проаналізувати загальну динаміку з урахуванням тенденцій.

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, успішність якої залежить від наявності таких якостей – підприємливість, енергійність, ініціативність, схильність до ризику та конкуренції, лідерські та організаторські здібності, честолюбство, рішучість та тактична гнучкість у досягненні мети. Основні цілі та цінності: досягнення визнання та високого соціального статусу (кар’єра), постійне розширення свого впливу в суспільстві та фінансовий успіх. Характерні види професій: бізнес і підприємництво, менеджмент, політика, юридичні (вибірково), репортерські.

ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, що передбачає використання інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні цінності та засоби виробництва), їх створення, експлуатація або перетворення. Ця сфера тісно пов’язана з техніко-технологічними процесами у різних галузях промислового виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці має бути прогнозованим та уречевленим. Основні цілі та цінності: впровадження новітніх технологій, створення матеріальних благ, необхідних суспільству практичних та корисних речей. Характерні види професій: інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації та зв’язок, будівельні, транспортні, робочі.

ПРИРОДНО-РЕАЛІСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, предметом якої є об’єкти природи, природні процеси чи явища. Характер професійних завдань включає як описово-спостережні та дослідницькі, так і практично-перетворювальні чи обслуговуючі функції в роботі з будь-якими об’єктами природного походження. Широко представлені методи експерименту, «проб і помилок». Результат праці повинен бути матеріальним або вимірюваним. Основні цілі та цінності: збереження, примноження та раціональне використання природних ресурсів, підтримання балансу між живою природою та техногенною цивілізацією, охорона навколишнього середовища. Характерні види професій: медико-біологічні, санітарно-екологічні, геолого-географічні, природоохоронні, лісо- та горно-технічні, сільськогосподарські, фіто- та ландшафтний дизайн, декоративна чи господарча селекція тварин і рослин.

КОНВЕНЦІЙНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з чітко структурованою діяльністю, що спирається на цілі, завдання та цінності, які сформовані звичаями та традиціями суспільства. Підхід до розв’язання завдань має стереотипний, практичний і конкретний характер. Зміст професійних завдань, як правило, полягає у фіксації та обробці інформації або виконанні будь-якої діяльності відповідно до чітких алгоритмів та інструкцій. Основні цілі та цінності: збереження та примноження створених суспільством духовно-етичних цінностей і матеріальних благ, контроль незаперечного виконання прийнятих норм та стандартів. Характерні види професій: фінансово-економічні, бухгалтерсько-аудиторські, юридичні (вибірково), ІТ (вибірково), конторські та операційні, бібліотечна справа, державна служба, робота у фіскальних органах.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю аналітичного та дослідницького характеру, метою якої є вивчення та осмислення явищ, подій та об’єктів у науково-теоретичному аспекті. Характер завдань потребує високого рівня інтелекту, творчих здібностей, розвинутого абстрактного мислення. Результат праці може бути непередбачуваним та неуречевленим. Основні цілі та цінності: збирання, узагальнення та аналіз інформації, виведення об’єктивних закономірностей, висунення гіпотез і створення концепцій, розробка новітніх технологій та методології науки. Характерні види професій: теоретичні та прикладні наукові дослідження у різних галузях знання, викладання у вищій школі, розробка новітніх технологій, інформаційно-аналітична робота.

СОЦІАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з різними видами соціальної роботи, сферою обслуговування, а також з педагогікою та медициною. Робота потребує постійного особистісного спілкування, вміння контактувати з людьми, переконувати та пристосовуватися, обслуговувати, виховувати, допомагати, а також – конструктивно розв’язувати конфлікти, спираючись на інтуїцію та емоційний контакт. Результат праці не завжди можна прогнозувати. Основні цілі та цінності: соціально-психологічна допомога та підтримка, піклування про здоров’я, матеріальне забезпечення та духовний розвиток людей. Характерні види професій: соціальна робота, педагогіка та виховання, інформаційно-комунікативна сфера, психологія, соціологія, медицина, сфера обслуговування.

АРТИСТИЧНІ ПРОФЕСІЇ: пов’язані з діяльністю, що передбачає творчий, нестандартний підхід до розв’язання професійних завдань. Це потребує наявності розвинутих фантазії та уяви, спирання у роботі на інтуїцію та емоції, незалежності у прийнятті рішень. Основні цілі та цінності: самовираження через художню творчість, можливість втілити у результатах праці свою індивідуальність та естетичні ідеали. Характерні види професій: мистецтво (література, живопис, музика, театр і кіно тощо), мистецтвознавство та художня критика, естрада та шоу-бізнес, архітектура, дизайн, декоративно-прикладна творчість.

ПРОФЕСІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З РИЗИКОМ: включають види діяльності, які дозволяють (та вимагають) прояву таких якостей – енергійність, схильність до ризику та конкуренції, самовладання та сміливості в небезпечних ситуаціях, волю та характер, фізичну витривалість і винахідливість. Основні цілі та цінності: реалізація та розвиток особистісного потенціалу в екстремальних умовах, захист і охорона держави та суспільства, усунення фізичної небезпеки та загрози життю людей. Характерні види професій: правоохоронні (вибірково), воїнська служба, професійний спорт (вибірково), гірсько - та водно-рятувальні, охоронні, пожежно-технічні, розвідувально-експедиційні.

 

Дата та час створення звіту: 22.06.2011, 17:36

© ActiveConsultingGroup, 2011
Сторінка програми: www.acgsoft.com.ua