Тест структури інтересів і здібностей підлітків

Підбиття підсумків тестування

Прізвище, ім'я, по батькові: Ганна Леонідівна
Вiк: 13
Дата: 21.6.2011
Витрачений час: 00:14:38 (14:46:59 - 15:01:41)

Карта інтересів

Дисципліни Стени
Математика 8
Фізика 8
Інформатика 10
Техніка 6
Хімія -5
Біологія -4
Медицина -10
Історія 1
Лінгвістика -8
Педагогіка -11
Мистецтво -4
Літературна творчість -4
Право -8
Менеджмент 1
Економіка 9
Обслуговування -6
Спорт/ризик -13

Висновки

Підліток виявив яскраво виражений інтерес до таких навчальних предметів і дисциплін : Інформатика, Економіка.

Це значною мірою стимулює його пізнавальну та творчу активність. За наявності навіть середніх здібностей, що відповідають даним напрямам навчання, він матиме реальні шанси досягти успіху у вивченні та засвоєнні перелічених вище предметів і дисциплін.

Підліток деякою мірою виявляє інтерес до таких навчальних предметів і дисциплін : Математика, Фізика, Техніка.

За наявності як мінімум середніх здібностей, що відповідають даним напрямам навчання, він може розраховувати на успіх у їх вивченні та засвоєнні.

Інтерес підлітка до таких навчальних предметів і дисциплін - Історія, Менеджмент на даний момент перебуває в зоні невизначеності. Можливо, у майбутньому він зробить більш чіткий вибір. Поки ж успішність у вивченні та засвоєнні визначених напрямів навчання цілком залежатиме від рівня розвитку його відповідних здібностей.

Підліток практично не виявляє інтересу до таких навчальних предметів і дисциплін : Біологія, Мистецтво, Літературна творчість, Хімія, Обслуговування, Лінгвістика, Право.

Відсутність інтересу може негативно позначитися на успішності вивчення та засвоєння даних напрямів навчання. Тільки в тому разі, якщо підліток має високий рівень розвитку відповідних здібностей і проявить необхідну дисциплінованість у навчанні, він не будете в майбутньому мати проблем з успішністю з цих предметів і дисциплін.

Необхідність вивчати та засвоювати такі навчальні предмети і дисципліни - Медицина, Педагогіка, Спорт/ризик - викликає у підлітка різко негативну реакцію. Навіть маючи високий рівень розвитку відповідних здібностей і виявляючи необхідну дисциплінованість у навчанні, він далеко не завжди зможе досягти високої успішності з цих предметів і дисциплін. Вивчення навчального матеріалу в межах останніх матиме характер механічного запам'ятовування.

Структура інтелекту

Шкали Стени
I107
II105
III103
IV114
IX110
V114
VI116
VII116
VIII119
IQ117

Додаткова інформація

Структура інтелекту Бали
Вербальний інтелект108
Невербальний інтелект116
Математичний інтелект115
Техніко-конструктивний інтелект118
Теоретичний інтелект110
Практичний інтелект105

ДОВІДКА:

Всі результати тестування розміщуються в діапазоні від 60 до 140 стенів. Цей діапазон поділяється на 6 частин, кожна з яких відповідає визначеному рівневі розвитку досліджуваного фактора або загального рівня розвитку інтелекту (IQ), а саме:

Кожний показник як за окремим фактором, так і в цілому, може відбивати тенденцію до переходу в один із сусідніх рівнів. Так, показник, що належить до IV-го рівня, може свідчити про добрі перспективи професійного зростання оптанта, якщо він становить 104-109 балів, або вказувати на незначні перспективи, якщо дорівнює 90-95 балам. Це дозволяє ранжувати групу оптантів, яка показала результати одного рівня.

Висновки:

Шкала "I"

Виявлено середній рівень здiбностi практично мислити i робити висновки спираючись на здоровий глузд, загальної поiнформованостi та обiзнаностi в рiзних галузях знань, життєвої кмiтливостi, самостiйностi мислення.

Шкала "II"

Виявлено середній рівень вiдчуття мови, здiбностi до перекладу, вмiння точно визначати значення понять, класифiкувати їх i правильно ними оперувати.

Шкала "III"

Виявлено середній рівень здiбностi до виявлення аналогiй i встановлення логiчних зв'язкiв мiж рiзними видами iнформацiї, вмiння синтезувати iнформацiю з рiзних галузей знань, гнучкостi та швидкостi переключення мислення, здiбностi знаходити найбiльш точне розв'язання з ряду приблизних.

Шкала "IV"

Виявлений рівень здiбностi до абстрактного i вербально-логiчного мислення, узагальнення понять i розробки теорiй та концепцiй - вищий за середній.

Шкала "IX"

Виявлений рівень здiбностi утримувати в оперативнiй пам'ятi значний об'єм iнформацiї та здiйснювати з нею необхiднi манiпуляцiї, витривалостi до iнтелектуального навантаження i тривалостi зосередження - вищий за середній.

Шкала "V"

Виявлений рівень здiбностi до практичного математичного мислення, темпу уявного арифметичного аналiзу, жвавостi розуму, кмiтливостi - вищий за середній.

Шкала "VI"

Виявлений рівень здiбностi до теоретичного математичного мислення та прогнозу, гнучкостi й активностi математичного iнтелекту, здiбностi розумiти i розробляти складнi математичнi алгоритми, загального потенцiалу розумового розвитку - вищий за середній.

Шкала "VII"

Виявлений рівень розвитку наочно-просторового мислення, вмiння в уявi оперувати зображенням на площинi, задаткiв конструктивних здiбностей - вищий за середній.

Шкала "VIII"

Виявлений рівень розвитку об'ємного геометричного i просторового мислення, вмiння в уявi оперувати об'ємними зображеннями в тривимiрному просторi, задаткiв технiко-конструктивних здiбностей - вищий за середній.

Шкала "IQ"

Виявлений рівень розвитку iнтелекту - вищий за середній.

РЕЗЮМЕ

Синтез результатів, отриманих при дослідженні Ваших інтересів, - з одного боку, і здібностей, - з другого, дозволяє вибудувати наступну ієрархію можливих напрямів навчання :

Напрями навчання Бали
Технологічний115
Природничо-математичний112
Художньо-естетичний106
Суспільно-гуманітарний103
Спортивний81

Предмети та дисципліни Бали
Інформатика134
Фізика130
Техніка126
Економіка125
Математика121
Мистецтво111
Менеджмент108
Історія107
Хімія106
Біологія106
Літературна творчість102
Право98
Медицина97
Лінгвістика94
Педагогіка92
Обслуговування91
Спорт/ризик81

Примітка .

1. Найбільша успішність прогнозується в групі предметів і дисциплін, що мають коефіцієнти від 110 балів і вище, оскільки інтерес, виявлений до цих напрямів навчання (видів діяльності), підкріплений наявністю відповідних інтелектуальних задатків (здібностей).

2. Потенційна успішність прогнозується у вивченні групи предметів і дисциплін, що мають коефіцієнти від 99 до 109 балів. Для цих напрямів навчання (видів діяльності) характерні або приблизно середні рівні виявлення інтересу і відповідних здібностей, або деякі розбіжності між тими й іншими - чітко виражений інтерес недостатньою мірою підтверджується здібностями, або виражені здібності не підкріплені мотивацією.

3. Ймовірність успішності у вивченні групи предметів і дисциплін, що мають коефіцієнти від 98 балів і нижче, прогнозується як невисока. Слабко виражений інтерес до цих напрямів навчання (видів діяльності) посилюється настільки ж невисоким рівнем розвитку відповідних здібностей.

 

Дата та час створення звіту: 22.06.2011, 17:51

© ActiveConsultingGroup, 2011
Сторінка програми: www.acgsoft.com.ua