Тест структури особистості підлітків

Підбиття підсумків тестування

Прізвище, ім'я, по батькові: Ганна Леонідівна
Вiк: 13
Дата: 21.6.2011
Витрачений час: 00:34:36 (11:41:10 - 12:15:57)

Таблиця результатiв

Шкали Стени

Комунікабельність (A)

2

Інтелектуальність (B)

8

Емоційна зрілість (C)

8

Збуджуваність (D)

6

Домінантність (E)

10

Енергійність (F)

1

Дисциплінованість (G)

7

Стресостійкість (H)

8

Раціональність-емоційність (I)

6

Індивідуалізм-колективізм (J)

6

Тривожність (O)

2

Самодостатність (Q2)

6

Організованість (Q3)

10

Напруженість (Q4)

5

 

Висновки. Інтерпретація особистісних факторів

Шкала «Комунікабельність» (A),

(Стени - 2)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень комунікабельності, ступінь емоційної залученості до спілкування і загальну соціальну пристосовуваність особистості.

Підлітку властиві замкнутість, можливо, скутість і деяка відчуженість у спілкуванні; схильність уникати участі в гучних веселих компаніях. Він здатний у цілому без почуття дискомфорту переносити тривала самітність. Про себе говорить мало, не схильний виражати свої почуття - ні радість, ні засмучення; живі, сильні емоції в спілкуванні виявляє досить рідко. У конфліктах може демонструвати пасивна чи активна упертість. До життя навколишніх демонструє слабкий інтерес, надаючи перевагу книгам, речам, хобі, одиночним іграм. Властивому підлітку скрупульозність у деталях дозволяє прогнозувати успішність у діяльності, що вимагає точності, акуратності, старанності виконання, наприклад, економіка, природознавство, дослідницька робота.

Підліток добре вміє контролювати, а коли потрібно, і приховувати, свої почуття. При цьому, він потребує розвитку комунікабельності, набуття навичок спілкування. Особливо це стосується сфери інтимно-особистісного, неформального спілкування, відсутність (нестача) якого, збіднюючи життя особистості, може сприяти розвитку аутизму. У випадку неможливості розв'язати цю проблему своїми силами (за допомогою батьків і педагогів) треба звернутися до психолога. З огляду на схильність підлітка до самотності, бажано надавати йому можливість залишитися наодинці, коли він цього хоче. Немає необхідності ретельно перевіряти роботу підлітка, якщо вона вимагала старанності і точності, а до його хобі треба ставитися з повагою. З усіх видів спільних доручень кращий варіант, коли підліток виконує роботу разом з однолітком або дорослим.

Шкала «Інтелектуальність» (B),

(Стени - 8)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень інтелектуальності, уважності та здатності до навчання і абстрагування.

Підліток продемонстрував високий рівень інтелектуального розвитку і загальноосвітньої підготовки, гарні здібності до навчання і високу концентрацію уваги. Достатньою мірою виражена здатність до абстрактно-логічного мислення, а також інтерес до інтелектуальної діяльності.

Гарний рівень загальних здібностей ще не свідчить про наявність навичок, необхідних для розв'язання повсякденних, практичних завдань. У зв'язку з цим треба звернути увагу, наскільки легко підліток здатний практично застосувати свій інтелектуальний потенціал, тобто втілити в життя свої знання. Якщо теоретична підготовка підлітка не дає достатньої віддачі у практичних заняттях, необхідно приділити увагу цій проблемі.

Шкала «Емоційна зрілість» (C),

(Стени - 8)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень емоційної зрілості, здатності управляти своїми емоціями за умов часто повторюваних стресових чинників.

Підліток продемонстрував високий (для свого віку) рівень емоційної зрілості, що виявляється в здатності сміливо дивитися в обличчя фактам, не піддаватися випадковим коливанням настрою і не засмучуватися через несуттєві деталі, виявляти спокій і впевненість у собі в стресових ситуаціях, високу завадостійкість, постійність у своїх планах і уподобаннях. Відзначається серйозний і реалістичний погляд на речі з чітким усвідомленням вимог дійсності, гарна пристосовуваність до умов життя, у тому числі, екстремальних. Перевага даної особистості - адекватна самооцінка, яка сприяє тому, що власні недоліки усвідомлюються і не витісняються.

Певна флегматичність, властива підліткові, дозволяє йому не розгубитися у складних життєвих ситуаціях. Водночас, він значно рідше потрапляв би у всілякі критичні ситуації, якби не зневажав ознаки віддаленої небезпеки або конфлікту. Необхідно розвивати у підлітка здатність до прогнозу подій, навчаючи його звертати увагу на дрібниці та деталі.

Шкала «Збуджуваність» (D),

(Стени - 6)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имiрює рiвень збудливостi i схильностi до занепокоєння.

Підлітку властива деяка збудливість, що виявляється в схильності турбуватися по різних приводах (у тому числі незначних) і часто відволікатися від виконуваної діяльності. Разом з тим, досить розвинута здатність контролювати власну нетерплячість і імпульсивність і доводити розпочату справу до кінця, тим більше, якщо справа захоплююча. У відносинах з людьми іноді можуть виникати деякі проблеми. Будучи в принципі поступливою і самокритичною людиною, підліток періодично вимагає підвищеної уваги до своєї персони з боку оточуючих, виявляючи надмірні ревнощі, демонстративність і уразливість. Однак ці недоліки легко піддаються корекції з боку педагогів.

Шкала «Домінантність» (E),

(Стени - 10)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень прагнення до самоствердження і домінування над оточенням (претензії на лідерство).

Підлітку властиве виражене прагнення до самостійності і незалежності, деяке властолюбство, тяжіння до лідерської ролі в групі однолітків. Ймовірні протестні реакції стосовно соціальних умовностей, критики та наказів з боку дорослих, активне (іноді агресивне) відстоювання свого способу життя, індивідуальності й авторитету. Часто виявляється упертість, ігнорування розумних вимог в угоду власним звичкам і бажанням. Відзначається здатність діяти сміливо, енергійно і рішуче, брати на себе відповідальність та лідерські функції в групі однолітків, а також виявляти наполегливість у досягненні мети. Через загострене відчуття гордості і прагнення до самоствердження підліток різко реагує на усілякі прояви зверхнього ставлення та безцеремонного поводження.

Підлітка відрізняє готовність сміливо брати на себе роль лідера. Відповідно, треба враховувати у спілкуванні з ним його самолюбство і тягу до незалежності. Недоречно авторитарний тон дорослого може спровокувати підкреслену неслухняність, ворожість, грубість, особливо, якщо походить від неавторитетної особи. Необхідно пам'ятати, що дитяча та підліткова впертість найчастіше виникає як відповідь на неповажливе ставлення до його особистості і приниження почуття власної гідності. Оптимальним буде вибір позиції спілкування на рівних. Водночас треба уникати тактики "підстроювання" під підлітка, загравання з ним - через це дорослий може втратити авторитет в очах підлітка. Лідерські задатки підлітка можуть знайти застосування в дорученнях, що вимагають прояву організаторських здібностей і самостійності. Однак при цьому треба контролювати можливу схильність до деспотизму та грубого пресингу, вказуючи підлітку на неприпустимість подібного поводження з оточуючими.

Шкала «Енергійність» (F),

(Стени - 1)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень оптимізму та енергетичного потенціалу.

Підлітку властиві стриманість і серйозність, постійна заклопотаність чим-небудь, схильність ускладнювати і драматизувати ситуацію й існуючі проблеми. Періодично можлива деяка апатичність, млявість, самоусунення від спілкування і веселощів. Відзначається також схильність надмірно турбуватися про своє майбутнє, песимістично і насторожено відноситися до перспективних можливостей, будь-якої нової інформації та змін. Проявляється тенденція постійно замислюватися про наслідки своїх вчинків, очікуючи можливих невдач і нещасть. Для емоційної сфери підлітка характерний трохи "мінорний" характер - часто проявляється смуток, зневіра, жаль про минуле. Для захисту від невдач підліток прагне застосовувати запобіжні міри, намагаючись планувати свої вчинки і зважувати рішення. До доручених завдань відноситься з почуттям відповідальності, прагне усе виконати точно.

Властиві підлітку серйозність і вдумливість сприяють поважливому до нього ставленню з боку однолітків і дорослих. Однак схильність до песимізму та зневіри, а також надмірна драматизація проблем, по-перше, можуть створити йому репутацію "похмурого зануди", який справляє несприятливе враження на оточуючих, а по-друге, заглушають здатність одержувати задоволення від життя. Отже варто частіше залучати підлітка до атмосфери здорових веселощів і сміху, які б заражали його оптимізмом. Також важливо, щоб серед оточуючих його авторитетних дорослих була жвава, енергійна, оптимістична людина.

Шкала «Дисциплінованість» (G),

(Стени - 7)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень розвитку соціальної обов'язковості, нормативності і дисциплінованості.

Підліток продемонстрував середній рівень соціальної обов'язковості і нормативності. Дотримання їм правил і виконання обов'язків залежить від конкретної ситуації і ступеня їх особистісної значущості. Відповідно, деякі правила і норми, необхідні в школі і вдома, дотримуються досить ретельно і сумлінно, в інших випадках допускається порушення (ігнорування) тих чи інших розпоряджень, особливо при відсутності контролю ззовні. На даному рівні прояву показника виявляється достатнє прагнення до відповідності соціальним стандартам і виконанню соціальних нормативів, сумлінності у виконанні дорученого. Однак подальшу спрямованість розвитку ділових і особистісних якостей поки прогнозувати складно.

Шкала «Стресостійкість» (H),

(Стени - 8)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень чутливості нервової системи і пов'язаних з нею соціальної сміливості та стресостійкості.

Підлітку притаманний високий рівень соціальної сміливості (що виявляється в легкості зав'язування будь-яких контактів), заповзятливість, любов до ризику, гострих відчуттів і суперництва, авантюризм, товариськість, спонтанність, інтерес до протилежної статі, схильність бути на очах. Відзначається деяка емоційна "товстошкірість", що дозволяє без особливих проблем переборювати напружені, конфліктні й екстремальні ситуації, а також знаходити спільну мову з конфліктними людьми. Деякою мірою розвинуті "пробивні" здібності і задатки лідера, які особливо проявляються в складних ситуаціях. Стабільне збереження цих характеристик дозволяє прогнозувати на майбутнє успішність у тих видах діяльності, де потрібно протистояти втомі при роботі з людьми і витримувати значні нервово-емоційні навантаження, пов'язані з ризиком. Найбільш уразливе місце - деяка зневага деталями справи, а найчастіше, і сигналами небезпеки.

Сміливість, готовність до ризику - сильна сторона психології підлітка. Водночас, він дуже часто буває необачний у своєму захопленні "гострими відчуттями", ігноруючи внаслідок невисокої нервово-психічної чутливості будь-які ознаки об'єктивно існуючої загрози (зокрема, підліток слабко відчуває назрівання конфлікту). У зв'язку з цим бажано частіше включати підлітка у такі види діяльності (ігри, тренінги, доручення, пов'язані з турботою про когось), які дозволять йому напрацювати відсутню чутливість і навчитися прогнозувати несприятливий варіант розвитку подій. Необхідно також звернути увагу на схильність підлітка до серцевих захворювань.

Шкала «Раціональність-емоційність» (I),

(Стени - 6)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень емоційної чутливості і баланс між раціональним і емоційним реагуванням на впливи середовища.

Емоційна чутливість підлітка знаходиться на середньому (для його віку) рівні, що виявляється у балансі між раціональним і емоційним елементами особистості. Дане співвідношення може виявлятися або як гармонія розуму і почуттів у будь-якій ситуації, або як періодичне неадекватне реагування. Приміром, тривожно-емоційна реакція, що свідчить про душевну беззахисність, може проявитися у ситуації, що вимагає мужності і раціонально-логічного підходу. І, навпаки, у ситуації, що припускає емоційний відгук, - відсутність емоцій взагалі. В цілому, відзначається деяка чутливість і мрійність, емоційність, небайдужість до естетичних і драматичних моментів життя, схильність до фантазування й інтуїтивного осягненню речей, однак, зі збереженням необхідного реалізму і практичності, здатності до самостійних розумових рішень і вчинків.

Шкала «Індивідуалізм-колективізм» (J),

(Стени - 6)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имiрює рiвень iндивiдуалiзму-колективiзму.

Підліток відноситься до людей, здатних уміло поєднувати особисті інтереси з груповими. Він у значній мірі виявляє цікавість до життя колективу, у який залучений, але не жертвує йому увесь свій час. Його погляди деякою мірою можуть розходитися з загальноприйнятими, однак, твердо відстоюючи свою точку зору в спірних ситуаціях, він здатний об'єктивно оцінити точку зору своїх опонентів і в багатьох випадках піти на компроміс. Не будучи однозначно злопам'ятною людиною, підліток, проте, намагається ніколи вже не спілкуватися з людьми, що виявили несправедливість до нього, образили чи заподіяли шкоди.

Шкала «Тривожність» (O),

(Стени - 2)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень тривожно-депресивних станів, а також характер реакції на невдачі.

Підліток у цілому не схильний до тривожно-депресивних станів. Для нього характерні емоційна стійкість, безтурботний спокій, рішучість і незворушність у будь-яких умовах, здатність ефективно справлятися з важкими життєвими ситуаціями. Впевненість у собі, у своїх здібностях і знаннях дозволяє адекватно реагувати на невдачі і помилки, однак, деяка самовпевненість може призвести до недооцінки майбутніх труднощів. У відносинах з оточуючими відзначається гнучкість у поєднанні з нечутливістю до критики у свою адресу. Самокритичність знижена, почуття провини, як правило, не характерне.

Впевненість підлітка дозволяє йому ефективно справлятися з екстремальними ситуаціями. Водночас, треба звернути увагу на те, що ця впевненість часто переростає у самовпевненість і певну недбалість у виконанні доручених завдань. Психологічно слабким місцем є також недостатня самокритичність, яку необхідно розвивати, обов'язково вказуючи на всі прорахунки і помилки, допущені підлітком за його провини (зокрема, через безвідповідальне ставлення до справи), а також на очевидну неправоту в конфліктах. У деяких випадках, можна, вдатись і до певного елементу покарання (за винятком фізичного).

Шкала «Самодостатність» (Q2),

(Стени - 6)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень самодостатності і ступінь незалежності від групових думок.

Підлітку притаманний середній рівень самодостатності, що виявляється в тенденції погоджувати власну думку з думкою групи й авторитетних особистостей, не віддаючи заздалегідь пріоритет якоїсь із сторін. З одного боку, він цілком незалежний і самостійний у своїх судженнях і рішеннях, а з іншого - може змінювати свою думки під впливом критики і заперечень опонентів, виявляючи особливу піддатливість у ситуаціях психологічного пресингу з боку авторитетів. Достатньо виражена потреба в підтримці і схваленні з боку групи, особливо під час обговорення питань, що не є сферою особистої компетенції чи зацікавленості. При розв'язанні проблем, що мають високу особистісну значущість, підліток здатний виявити достатню твердість і непоступливість у відстоюванні власної думки.

Шкала «Організованість» (Q3),

(Стени - 10)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень самоконтролю, організованості та розвитку вольових якостей.

Для підлітка характерний високий (для його віку) рівень самоконтролю і внутрішньої організованості, що виявляється в ефективному поводженні в соціально значимих ситуаціях, пов'язаних з особистою відповідальністю. Відзначається прагнення до планомірності й упорядкованості дій, достатня цілеспрямованість, воля і завзятість у досягненні цілей і подоланні перешкод. Підліток чітко усвідомлює соціальні вимоги і стандарти, намагається цілком їм відповідати, піклується про справлене враження і репутацію. Для інтересів характерні стійкість і сталість. Приймаючи участь у груповій діяльності, що вимагає високої організованості спільних зусиль, підліток здатний показати гарну результативність. У майбутньому для його ділових відносин будуть характерні урівноваженість, надійність і об'єктивність.

Підліток здатний діяти ефективно в ситуаціях, що вимагають уміння побудувати і реалізувати власний план. Однак у тих випадках, коли необхідно швидко внести корективи до своїх планів, він може відчувати великі ускладнення, демонструючи нездатність до гнучкої лінії поведінки. Для корекції цієї психологічної вади має сенс давати підлітку доручення, успішність виконання яких залежить від уміння вчасно перебудовувати тактику поведінки та використовувати різні, у тому числі альтернативні, засоби досягнення мети. Щонайкраще це завдання розв'язується за допомогою спеціально побудованих соціально-психологічних тренінгів.

Шкала «Напруженість» (Q4),

(Стени - 5)

Шкала «Інтелектуальність» (B)имірює рівень толерантності до стану незадоволеної потреби і загальний рівень внутрішніх спонукань.

Підліток демонструє деяку внутрішню напруженість, що викликано пресингом якоїсь незадоволеної потреби чи нереалізованої мети. Разом з тим, відзначається достатня, хоча і коливна, терпимість до психологічного дискомфорту цього роду. В одних випадках неможливість досягнення значимої мети (чи задоволення потреби) не викликає суб'єктивно неприємних відчуттів і переноситься спокійно, в інші - призводить до росту внутрішньої напруженості, станам збудженості і сплескам підвищеної активності. Поряд з цим, періодично можливі прояви апатії і лінощів, небажання "напружуватися" і докладати енергійних зусиль для досягнення поставленої (самим підлітком чи оточуючими) мети.

1. Профорiєнтацiйні рекомендації

Кореляційний аналіз результатів, отриманих при дослідженні особистісних психологічних характеристик підлітка, дозволяє вибудувати наступну ієрархію можливих напрямів спеціалізації навчання:

Напрями
профілізації
Бали
Природничо-математичний 6
Технологічний 6
Суспільно-гуманітарний 5
Спортивний 5
Художньо-естетичний 2

 

Предмети
та дисципліни
Бали
Інформатика 7
Техніка 7
Математика 7
Хімія 6
Лінгвістика 6
Фізика 6
Економіка 5
Менеджмент 5
Медицина 5
Біологія 5
Спорт/ризик 5
Право 4
Педагогіка 4
Історія 4
Обслуговування 3
Мистецтво 2
Літературна творчість 2

 

Висновки:

Серед особистісних характеристик підлітка певною мірою виражені психологічні якості, які дозволять йому досить успішно вивчати (засвоювати) такі навчальні предмети та дисципліни - інформатика, техніка, математика.

Слабка вираженість серед особистісних характеристик підлітка психологічних якостей, що дозволяють з успіхом займатися деякими видами діяльності та спеціалізуватися в певних освітніх напрямах, свідчить про малоймовірність досягнення значних успіхів у вивченні (засвоюванні) таких навчальних предметів та дисциплін - обслуговування, мистецтво, літературна творчість.

 

Примітка. Оскільки психологічна структура особистості підлітка у віці 12-14 років дуже мінлива, отриманні результати необхідно перевірити повторним тестуванням протягом року. Крім того, профорієнтаційні рекомендації щодо можливих напрямів спеціалізації навчання у школі ще зарано безпосередньо проектувати на вибір майбутньої професії.

 

Дата та час створення звіту: 22.06.2011, 17:59

© ActiveConsultingGroup, 2011
Сторінка програми: www.acgsoft.com.ua